Wat zoekt u?

Restauratie kerktoren Noordwelle

In opdracht van Gemeente Schouwen-Duiveland wordt een grootscheepse gevelrestauratie van de kerktoren aan de Dorpsring uitgevoerd. Slechte voegen en kapotte stenen, in dit geval kloostermoppen, moeten worden vervangen. Tijdens de werkzaamheden proberen we overlast voor omwonenden en kerkgangers zoveel mogelijk te voorkomen.


Opdrachtgever:
Gemeente Schouwen-Duiveland

Architect:
Rothuizen van Doorn 't Hooft Architecten

Jaartal:
2015


Bijzondere aan deze toren is de scheefstand van de toren en de grote steunberen aan de voorzijde. Hier moet rekening mee worden gehouden bij het opbouwen van het steiger.

Restauratie klokkenstoel en wijzerplaat

In opdracht van Bouwbedrijf Boogert voert klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts een restauratie van de klokkenstoel en wijzerplaat uit. Ook krijgt de klok een nieuwe klepel. In samenwerking dragen we zorg voor het afvoeren van de te reviseren onderdelen. Deze worden na een aantal weken weer teruggeplaatst, nadat wij de rest van de renovatiewerkzaamheden hebben uitgevoerd.
Naar overzicht