Wat zoekt u?

In memoriam Henri Capelle

21-08-2017 - 

 


Met verdriet hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van onze zeer gewaardeerde collega  


Henri Capelle


Hij was de afgelopen 20 jaar als timmerman bij ons in dienst en heeft hij veel voor ons betekend. Met goede herinneringen denken we aan Henri terug en we zullen hem missen.  


Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw Martine, de kinderen en verdere familie. Wij wensen hen veel sterkte en bidden hen Gods ondersteuning toe in het dragen van dit verlies.


 

Naar overzicht