Wat zoekt u?

Restauratie

Het restaureren van monumentale gebouwen vergt specifieke vakmanschap. De juiste kennis van toegepaste materialen, maar ook de verwerking daarvan is noodzakelijk om een monumentaal gebouw goed intact te houden.

Wij hebben deze kennis in huis en zijn ook bekend met de eisen die worden gesteld aan restauratiewerk.

Meer weten?

Rini Naaktgeboren
Projectleider (Meerjarenonderhoud gemeentelijke gebouwen)
Tel: 0111-648593
rini.naaktgeboren@bouwbedrijfboogert.nl